Медузата Жаки

Автор: Мария Атанасова – 10 години.

Категория: 7 г. – 10 г.

Медузата Жаки имаше голямо семейство и живееше в Черно море. Там беше нейният дом. Жаки имаше много приятели и всеки ден играеха по морското дъно заедно.

Един ден в морето навлезе лодка. Това бяха рибарите, които влизаха да ловят сафрид или попчета. Те спряха лодката, за да пуснат мрежите, след това похапнаха сандвичи и кока кола. И тъй като наблизо нямаше кошче за боклук, те хвърлиха кенчето  от кока кола  във водата. То бавно се напълни с вода и падна на дъното.

Жаки видя това непознато нещо, стори му се интересно и мушна пипалата си в него. Ох, веднага усети страшна болка. Това непознато нещо го нарани.  В морската болница веднага се погрижиха за него.

На другия ден  морските обитатели  помолиха цар Нептун  да им помогнеи да накаже хората. Той надигна вълни и обърна лодката. Рибарите плуваха, плуваха и като наближиха брега,  стъпиха на дъното. Но единият от тях  настъпи кенчето и  си разряза крака. Тогава те разбраха своята грешка и решиха:

– Ей, море, обещаваме да те пазим чисто!

Напишете коментар