Птицата Том

Автор: Рая Енева – 11 години.

Категория: 11 г. – 14 г.

Имало едно време една птица. Тя се казвала Том. Том летял по цял ден. Хвалел се с острите си нокти и си чистел зъбите с тях, след като приключел с яденето. Том никога не си миел зъбите, защото смятал, че има чудесни остри нокти, които да използва. След едно обилно похапване, не можал да си изчисти зъбите и си помислил: “Ах! Как ли това може да стане?” Решил да използва конец, но конецът се скъсал и се заплел между зъбите му. “Стана още по-зле!” – помислил си Том. Тогава най-после се решил да си измие зъбите. Но тогава се замислил: “Но аз нямам зъби, имам човка! Къде тогава се е закачил този конец..?” Конецът се бил омотал около неговата човка. Да съжаление обаче нямал пръсти и нямало как да го развърже, затова започнал да моли за помощ приятелите си дали могат да му помогнат. Но нали бил самохвалко и повечето му отказали. Тези, които се опитали и те били птици без пръсти и не могли да направят нищо. Почти се отчаял, но насреща му се появил сив вълк. Вълкът се приближил и като видял колко тъжна и отчаяна е птицата, решил да го попита дали може да му помогне. Птицата Том много се зарадвала и попитала:

–  Ще ми отвържеш ли конеца, който се е завързал около човката ми?

–  Разбира се! – отвърнал вълкът.

Той сръчно го развързал, но всъщност бил много гладен и не че искал да помогне на птицата, а искал да я изяде. Том усетил намеренията на вълка и бързо излетял, пернал го с големите си силни криле по муцуната, но вълкът успял да отскубне най-дългото и шарено перо на Том. Въпреки подлите си намерения, вълкът успя да намери храна заради доброто си деяние. А Том се научи никога да не се хвалили и да се държи надменно. Заживя срамежливо без най-дългото си и шарено перо и започна да обръща много внимание на хигиената си.

Напишете коментар