ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ РАСТАТ “БОДЛИТЕ НА ТАРАЛЕЖИТЕ”!

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Така обичаният от вас Национален конкурс за ученическо литературно
творчество “Бодлите на таралежите” ще се случи вече за 10-ти път! Досега
награди в него са печелили ученици и учители, чийто брой е много, много
пъти по 10!

Фондация “Братя Мормареви” отново кани всички желаещи ученици от цялата
страна за участие в юбилейното издание на конкурса. Приемат се творби от
младежи и девойки на възраст между  12 до 19 г. Материалите, в обем до 3
стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до този
момент, и следва да се изпратят на електронен адрес:
office@mormarevibrothers.com, или по пощата на адрес:
СОФИЯ 1164
бул. “Джеймс Баучер” 23
Фондация “Братя Мормареви”
ЗА КОНКУРСА “БОДЛИТЕ НА ТАРАЛЕЖИТЕ”

Борбата, както винаги е в две категории – за есе и разказ. Участниците
могат да участват в едната, или и в двете. Те следва да посочат
задължително свой точен адрес, телефон за връзка, да укажат възрастта,
класа и името на училището, в което учат. Крайният срок за приемане на
творби е 1 август 2016 г.

Победителите в отделните категории ще получат награди от по 600 лв. и
диплом. Ще бъдат раздадени и по една втора награда – от 300 лева. И в
двете категории на конкурса съчиненията са на напълно свободна тема.
Самите награди ще бъдат връчени в тържествена обстановка в началото на
новата учебна година, а най-добрите работи ще бъдат публикувани. По
традиция носителите на първа награда номинират свои любим преподавател,
който също ще бъде отличен с паричен приз. Освен това тази година ще има
и допълнителни награди за 10-годишния юбилей на конкурса, които ще ви
изненадат!

ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ ВАШИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ!

ФОНДАЦИЯ “БРАТЯ МОРМАРЕВИ”

за контакт:
тел. 02 4224 701
e-mail: office@mormarevibrothers.com

Напишете коментар