Картата

Автор: Мария Хаджиева – 10 години.

Дойде 15 септември и училищното звънче удари. Мария, и всичките ѝ съученици влязоха в класната стая на 3А с цветя и подаръци за двете им учителки – госпожа Минева и госпожа Докова.

Мария беше направила чудесно стъклено шише, увито с канап и налепено с черноморски мидички, рапанчета и морски дяволчета. Върху бутилката бе залепила плетен памучен конец, на чийто край висеше огромна тройна кука. На връхчетата ѝ грижливо бяха залепени малки рапанчета. В шишето имаше ,,карта на съкровище“, която момичето бе нарисувало с акрил и старателно състарило. Освен „карта на съкровище“ в бутилката имаше едно голямо пауново перо от „Долината на пауните“.

Когато любимата учителка (госпожа Минева) взе шишето, извади „картата“ и я разви, детето ѝ обясни тихичко за подаръка и неговата история.

Зарадваната учителка каза:

– Марчето ще разкаже за шишето, което е намерила!

Мария взе картата, качи се на подиума и заразказва историята на бутилката, а децата слушаха в захлас.

– Когато бях на море, с тате отидохме да ловим риба на устието на близката река – Камчия. Аз метнах кордата във водата и зачаках. Внезапно тя се опъна до скъсване. Помислих си, че съм хванала голяма щука. Навих я и видях как това шише – и тя погледна към бутилката – се е оплело в кордата. Разплетох го и забелязах, че е покрито с мидички, рапанчета и морски дяволчета, а около него е увито въже, на чийто край виси котва на кораб. Извадих тапата, и що да видя? Карта на съкровище! Явно това шише е било закотвено в морето, край някой безлюден остров. Закотвено от пирати, които са оставили знак, къде са скрили съкровищата си. Взех картата, развих я, обърнах я, а на гърба ѝ пишеше:

„От М. Х. за госпожа Минева, 1724 година.“

– А, защо не си запази картата, след като тя е на съкровище? – попита я Вальо.

– Ами нали пише, че е за госпожа Минева, Вальо! – отговори му Мария и продължи – Явно пиратът М. Х. е предполагал, че един ден ще има такава добра учителка, надписал я, сложил картата в бутилката и я хвърлил в морето!….

– А каква е тази дупка в картата? – запита Софи.

– Ами чакай малко! – каза Мария – След като М.Х. хвърлил бутилката в морето, други пирати са я открили и са си помислили, че пиратът М Х е написал точното местоположение на съкровището на това място… с… мляко. И тъй като то… се вижда само, когато под него запалиш свещ, те са запалили свещ,… и са я заразглеждали, но понеже… малко са си били подпийнали с ром… са я… прогорили, уплашили са се и са скочили от кораба оставяйки тази дупка.

– Я! Може ли да видим? – завикаха всички.

Мария мина по всички чинове, за да може всяко дете да види картата.

– След като видях надписа – продължи тя – реших да разгледам самата карта. Обърнах я и видях как река Андрола, която извира от планината Айда, се разделя от една скала, пресича Долината на пауните, от където е това пауново перо и се влива в морето. В Андролската равнина, видях огромен знак за яма, под който пишеше с големи букви: „Ямата на Гибелта“. На северозапад от ямата имаше един червен знак. Явно там се криеше част от съкровището, защото на картата имаше още три червени знака. Единият бе в североизточната част на Долината на пауните. А другите два се намираха близо един до друг и до Извора на цветята. След Извора на цветята бе острият „Нос на кактусите“. А след този бодливко, бе земя цялата покрита с пещеристи възвишения и сипеи. Крайбрежията на острова бяха очертани със златно мастило. Явно, там има фин златен пясък. Името на този опасен, но красив остров беше „Златокан“. Това е историята за шишето и картата. – каза Мария и седна на чина си.

Момчето пред нея се обърна назад и я попита:

– Това с шишето истина ли беше?

– Ако за тебе е, значи е, ако не – не. – отвърна тя с усмивка.

Напишете коментар