Марки Сика – слънчевото момиче

Ралица Спасова – 9 год.

ОДК “Св. Иван Рилски” 

клуб “Светлини сред сенките”

ръководител: Валентина Димова


Марки Сика е момиче, което живее в град Чинорса. Той има малка къща, която нарича Тони.

-Тони, ще изляза – викаше тя. Никога не забравяше да го каже, преди да отиде навън.

Марки Сика имаше и вълк – Чучирко, който живееше в хола. Интересно беше при нея, само искам да кажа, че тя не знаеше много думи. Измисляше си, как да нарича нещата. Примерно рускоса, означаваше „руса коса”. Марки Сика живееше сама в своята къща, а когато децата й гостуваха, се чудеха кой е този Тони, на когото говори.

Веднъж едно момиче дойде специално да види къде е Тони.

-Здравей! – саза то.

– Здравей! – поздрави го и Марки Сика.

– Къде е Тони? – попитало момчето.

– Тук – отговорила Марки Сика. – Това е мястото, където сме. Домът ми.

– Може ли да вляза? – попитало момичето и Марки Сика го поканила вътре. То се представило с името Симона.

-Не ходиш ли на училище? – попитала тя.

– Ужилище?! Нали вече съм в жилище?! – учудила се Марки Сика.

Симона й обяснила най-подробно. На другия ден Марки Сика, отишла на училище и била изумена от това, какво се прави там. Госпожата я накарала да рисува, но детето разбрало да рискува и си събуло обувките.

-Ето, готово! – извикала Марки Сика.

Госпожата така и не успяла да й обясни, че между риск и рисунка има голяма разлика.

В часа по четене Марки Сика видяла картинка с пчели. Учели буквата „П”, но новата ученичка се уплашила, да не я ужилят.

-Коя е тази буква? – попитала госпожата.

– Това е врата – отговорила Марки Сика.

Госпожата се чудела как да й помогне, но начинът бил детето да ходи редовно на училище.

-Утре ще дойдеш отново – казала тя.

– Ще доведа и Чучирко! – извикала Чучирко.

Госпожата не знаела, че това е вълк, затова поканила и него. Все пак, всеки трябва да ходи на училище.

Напишете коментар