Непознатите

Разказ през очите на едно бяло момче

Автор: Благой Диляков – 13 години.

Африка. Тъма. Все още имаше час до първите избелявания на нощта. Сайра се събуди по навик  и се опита да огледа на около, из тъмнината. Колкото и да се опитваше, само можеше да си представи картината, която я е съпътствъла през нейния живот. В имровизираната колиба, съставена от намазани с кал клони, през малката дупка, имитираща прозрче, нахлуваше хладен и влажен въздух. До нея, на земята, покрити със скъсани тънки одеяла, спяха братята и сестрите и – най-голямото дете на четири, а най-малкото на годинка. Почти до вратата, която беше просто отвор, на който висеше мръсно и полускъсано плътно, спеше майка и. Тя беше свита на кълбо от студ, наметната със стара дреха. И това беше всичко, освен купчината мръсни дрехи, които по-скоро бяха парцали и няколко полуизгризани пластмасови купи и чинии. Цялото им богатство за момичето се състоеше не във вещите, а в тихо спящите малки телца на децата и изморената и майка.

Мислейки върху всичко това, тя скочи, защото времето напредваше. Приглади с ръце сплъстената си коса, после роклята си и се промъкна навън. Там, пред окаяната им къща, я чакаше огромната глинена стомна за вода. Тя трябваше да върви цели четири километра до кладенеца и обратно с тази посуда на главата, подкрепяйки я с ръце за да осигори вода за семейството си. Тя закрачи бързо, защото времето не работеше в нейна полза.

Когато Сайра се завърна морна от кладенеца, вече тъмата беше отстъпила и предвещаваше изгрева. Косата и беше още мокра, понеже единственият начин да се приведе в приличен вид, бе да се изкъпе на извора. Останалата вода беше за близките и. Тя облекчено остави стомната и влезе в колибата. Най-обичаната за нея жена, беше вече станала и будеше брат и, който момичето водеше на детска градина на час път от дома. Крехкото момиче, полунедохранено, облече училищната униформа и засия, защото облеклото беше ново и хубаво. Такива дрехи те не можеха да си позволят, ако не им ги даваха безплатно от училището. Това щеше да е хубав ден, защото въпреки непосилния път щяха да закусят и обядват хубава храна. Сайра се усмихна.

Слънцето вече проблясваше, тя хвана братчето си за ръка, получи целувка от майка си и погледна към спящите малчогани. Очакваше ги час път, сами през гората, където всеки можеше да ги срещне – било човек, било животно, но това бе цената на знанието, а тя обичаше да учи. Бедността им не им позволяваше да посещават училище повече от веднъж седмично. Знаеха пътечките стъпка по стъпка, между дървета храсти и избуели треви те крачиха бързо, защото нямаха време. Беше влажно, издигаше се пара, като димна завеса, но те вървяха и вървяха. Разминаваха се с хора, тръгнали на работа към банановите и кофеините плантации. Не само възрастни, но и деца бяха принудени да работят там. Те нямаха късмета на Сайра и Матис, да посещават учебно заведение.Стигнаха точно, когато звънецът извести часа за закуска и с радостни викове, те се отправиха да вземат своята, наредени в колонки с други дечица.

 И така протичаха дните на тези деца, които искаха да учат, но нямаха тази възможност – поне не всеки ден. Днес обаче слънцето изгря и в техните души. Директорът на училището – бял мъж, с европейски произход, който те наричаха „татко“, ги извика на среща. Съобщи им най-щастливата новина. На десет минути от пансиона бе наел малка стаичка. Тя щеше да бъде заплащана от добри хора и така Сайра и Матис всеки ден можеха да посещават  училище. Как грейнаха детските очи, а устните се извиха в услепителна усмивка. Момичето прегърна брат си, после се хвърли в разперените ръце на директора. Думите не стигаха за благодарности, но тя си обеща, че ще бъде най-добрата ученичка и ще заслужи тази награда.

Отидоха до стаята.  Децата бяха възхитени. Имаше два матрака, масичка, две столчета и шкафче – беше като сън. За това дори не бе мечтала. И вода… имаше вода! Тя погледна с очи пълни със сълзи белия мъж, а той я погали по косата. Сърцето и щеше да изскочи…

Тъма. Сайра се събуди по навик и въздишка на облекчение се отрони от устата и. Матис спеше свит в топлата завивка. Момичето нямаше да ходи до кладенеца за вода, можеше дори да поспи, обаче стана, запали свещта на масата, извади тетрадка и учебник и зачете тихо. Тя беше обещала на себе си, на „татко“, на света, че ще бъде най-добрата ученичка. И един ден… един ден тя щеше да бъде учителка или лекарка, а защо не и директорка на училище, такова в което децата щяха да бъдат обгрижвани, нахранени, знаещи и можещи. Сайра се наведе и продължи четенето.

Африка. Тъма. Тя вече отстъпваше на светлината…

Напишете коментар